Przydomowa oczyszczalnia

oczyszczalnia ścieków z szamba

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z szamba

  • Wymiana pokryw osadnika
  • Filtr- separator
  • 6 tuneli rozsączających GRAFF