Oczyszczalnia biologiczna Biopura

Najnowsza technologia oczyszczania z dwoma strefami biologicznymi wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów

Kingspan Biopura

Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie zakotwienie. W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania dwoma strefami biologicznymi co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń Operatu wodno-prawnego)- firma nasz może taki dokument przygotować, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

 

 

 

 

Technologia złóż fluidalnych

JAK DZIAŁA Biopura ?

W oczyszczalni Biopura proces oczyszczania jest czteroetapowy:

1. osadnik wstępny (oczyszczanie zawiesin, frakcji stałych),

2. I strefa biologiczna (podczyszczenie przez bakterie tlenowe),

3. II strefa biologiczna (doczyszczenie przez bakterie tlenowe),

4. osadnik wtórny

Najważniejsze dane

NAJWAŻNIEJSZE DANE:

  • Biopura to w pełni biologiczna oczyszczalnia z raportem badań wykonanym w jednostkach notyfikowanych zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009 (certyfikat CE).
  • Technologia: innowacyjna technologia z podwójną strefą biologiczną, w strefie znajdują się kształtki (złoża fluidalne)- zdecydowanie bardziej skuteczna i odporna na zmiany składu ścieku oraz substancje chemiczne niż osad czynny.
  • Zakres stosowania: do 4 RLM (Q= 0,6m3/d), do 6 RLM (Q= 0,9m3/d).
  • Proces oczyszczania osadnik wstępny, dwie niezależne strefy oczyszczania tlenowego, osadnik wtórny.
  • Zawracanie osadu nadmiernego – recyrkulacja.
  • Zbiornik z PE wykonanego metodą rotomouldingu (bardzo mocny, monolityczny zbiornik z polietylenu, waga to aż 175kg przy niewielkich wymiarach, brak zgrzewów), gwarancja 20 lat.
  • Regulacja: możliwość regulacji głębokości wlotu rury kanalizacyjnej: 50-80cm z nadstawkę nawet do 150cm!
  • Niskie koszty eksploatacji: małej mocy sprężarka (konsumpcja energii elektrycznej potwierdzona testami 0.52kWh/d), usuwanie osadu przy pełnym obciążeniu raz w roku,
  • Niewielkie gabaryty: niewielki wykop, łatwy montaż nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Dlaczego technologia złóż fluidalnych a nie osad czynny?

Skuteczność oczyszczalni, jej elastyczność oraz odporność na działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach dopływających do urządzenia z gospodarstwa domowego, zależą głównie od zastosowanej technologii. W oczyszczalni Biopura zastosowano technologię złóż fluidalnych (zanurzonych). Tu sercem urządzenia jest część oczyszczania tlenowego, w której znajdują się polipropylenowe kształtki. To właśnie na nich, dzięki dostarczanemu tlenowi, rozwija się błona biologiczna, która konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach prowadząc do jego oczyszczenia. W tej technologii nie ma niebezpieczeństwa wypłukiwania kłaczków osadu czynnego do odbiornika, ponieważ kłaczki gromadzone są na złożu z kształtek. Dodatkowo rozwiązanie, w myśl zasady w grupie siła, są bardziej odporne na agresywne substancje chemiczne.

Dlaczego dwie strefy biologiczne, a nie jedna

W oczyszczalni BioPura zastosowano dwie niezależne części biologiczne. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność pracy, dzięki czemu urządzenie pracuje stabilniej- zarówno przy czterech osobach, jak i mniejszej ilości. Przykład: obsługując dwie osoby błona wytwarza się głównie w I części oczyszczania tlenowego (I strefa tlenowa), obsługując cztery osoby już w obu (I i II strefa tlenowa).

Zainteresowany indywidualną wyceną oczyszczalni? Kliknij tutaj