Oczyszczalnia biologiczna BioDisc

Unikalna konstrukcja, wysoka sprawność.
Oczyszczalnia dla wymagających

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioDisc dla obiektów mieszkalnych

Oczyszczalnie BioDisc marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

BioDisc - przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie przydomowe Biodisc uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia BioDisc spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego.

 

W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

  • oczyszczalnie przydomowe BioDisc marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
  • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych – długa żywotność,
  • mają niskie zużycie energii – na poziomie 1,3kW /dzień,
  • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.

Kingspan BioDisc

Skontaktuj się z Nami w celu indywidualnej wyceny Kliknij tutaj